Innmelding

Meld deg inn i Bydalen velforening

Som beboer i Bydalen kan du melde deg inn i velforeningen ved å sende en mail til bydalenvel@gmail.com

Kontingenten er pr. i dag på kr. 200,-