Referat fra styremøte i Bydalen vel 22. februar 2023

Navn / Tilstede:

 • Morten Ljosland / Ja (leder)
 • Hanne Nordaas / Nei
 • Tom Øystein Jonassen / Ja (referent)
 • Maria Brevik / Ja
 • Thorvald Munch-Møller / Nei
 • Ole Henrik Leister var til stede under Sak 1

Saker:

 1. Orientering ved Ole Henrik Leister om velets nettside i ny drakt og de funksjoner som
  den kan brukes til.

  Vedtak: https://www.bydalen.no restaureres basert på WordPress uten å kjøpe eksterne
  konsulenttjenester. Vedtektene, informasjon om grasrotandelen, styrets sammensetning og
  komitéenes medlemmer kopieres fra gammel plattform. Andre dokumenter blir tilgjengelig
  på https://www.bydalen.no via en lenke slik de er i den midlertidige løsningen. Ole Henrik
  lager en veileder som gjør mindre datakyndige i stand til å gjøre enkle redigeringer på
  https://www.bydalen.no. Google disk (bydalen@gmail.no) brukes for styrets interne
  dokumenter. https://www.bydalen.no benyttes for publisering av arkivverdig offentlig
  informasjon. Annonseringer fra styret presenteres på https://www.bydalen.no,
  https://www.facebook.com/bydalenvel og SMS. Styret har sin interne Facebook-gruppe for
  intern kommunikasjon.
 2. Ishockeymål, anvendelse av tilskudd fra bydelsutvalget.
  Ishockeymål er kjøpt. De kostet mindre enn bevilgningen fra LSU. Vedtak: Overskuddet
  returneres hvis vi ikke finner annen anvendelse som kan godkjennes av LSU.
 3. Årsmøte. Fastsette tid og sted. Aktivere valgkomiteen.
  Vedtak: Foreløpig dato: torsdag 30. mars kl 19 i Gjærhuset. Morten undersøker om lokalet er
  ledig. Morten kontakter Pernille i valgkomiteen.
 4. Ryddedugnad før 1. mai. Ryddekomiteen aktiveres.
  Vedtak: Morten minner Gøran i Ryddekomitéen om deres oppgave.
 5. Eventuelt
  Hanne lurer på om det lar seg gjøre å bruke Bryggeriet som en møteplass.
  Vedtak: Behandling utsatt til Hanne kan legge fram forslaget selv.
  Tom Øystein lurer på om Bydalen vel skal mene noe om kommuneplanens arealdel.
  Vedtak: Tom Øystein kontakter Utbyggings- og trafikkomitéen.